Toiminta

 
Oulun Seudun Kainuulaiset ry:n tarkoituksena on toimia:
- Oulussa ja sen lähiympäristössä asuvien kainuulaisten yhdyssiteiden lujittamiseksi.
- Kainuun tunnetuksi tekemiseksi.
- Kainuun perinteiden vaalimiseksi.

Kokoukset:
Sääntöjen mukaisia yhdistyksen varsinaisia kokouksia on pidettävä vuosittain vähintään
kaksi (kevät- ja syyskokous).

Jouluraha:
Vuosittain jaetaan 80 euron jouluraha kahteen kainuulaiseen kuntaan, molempiin kahdelle perheelle. Avustukset toimitetaan perille seurakuntien diakoniatyön kautta.

Stipendi:
Joka viides vuosi jaetaan kaksi 100 euron suuruista stipendiä Oulussa tai  ympäristökunnissa ammattiin valmistavassa oppilaitoksessa opiskeleville kainuulaisille.

Römppäjuhlat:
Vuodesta 1993 alkaen pidetty juhla on vuosittain loka-marraskuun vaihteessa. Se on  suosittu tapahtuma Kainuusta muuttaneille ja myös heidän ystävilleen. Tilaisuudessa  syödään perinneruokia: palvilampaanlihakeittoa, rieskaa, piirakoita, rönttösiä ym. ja  kahvin kera juustoleipää. Kaikki tarjottava on valmistettu Kainuussa.

Retket:
Retkeily on jäseniä yhdistävä toimintamuoto, jonka avulla jäsenistöllä on mahdollisuus 
tutustua toisiinsa. Retket ovat useimmiten suuntautuneet teatteriin ja muihin kulttuuritapahtumiin Kainuussa.

Tervansoutajapatsas:
Patsaan saaminen Ouluun on vireillä. Yhdistys jätti asiasta aloitteen apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhoselle 12.9.2013. Kaupunki on näyttänyt hankkeelle vihreää valoa ja asiasta on käyty neuvotteluja. Yhdistys on perustanut vuonna 2014 erillisen muistomerkkitoimikunnan edistämään hanketta. Varainkeräys on parhaillaan käynnissä, ja sitä varten on haettu myös rahankeräyslupa ajalle 1.3.2019-28.2.2022.